За нас

Тип: Основно училище

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ е основно училище (І – VІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Село Батак (област Велико Търново) е разположено в Северен Централен регион на България. То е част от община Павликени.